"sục" là gì? Nghĩa của từ sục trong tiếng Anh. Từ điển Việt-Anh

sục

  • verb
    • to tát scour to tát plunge deep into

- đg. 1 Thọc thâm thúy vô điểm này cơ, thực hiện khuấy lộn lên. Lưỡi cày sục thâm thúy vô lòng khu đất. Lợn sục mõm vô máng. 2 Xông vô bất kể đâu, bao gồm những vị trí kín kẽ, bất kể ở đâu cảm nhận thấy khả nghi hoặc nhằm mò mẫm mò mẫm. Cảnh sát sục từng những ngả. Sục vô tận mái ấm.


nđg.1. Thọc thâm thúy vô. Lưỡi cày sục vô lòng khu đất.
2. Xông vô bất kể ở đâu nhằm mò mẫm mò mẫm. Cảnh sát sục từng những trượt.