Khái niệm gia đình

Cho căn vặn định nghĩa gia đình là gì? -Thắc giắt của chú ý Hảo (Bình Định)

Khái niệm gia đình là gì?

Theo quy quyết định bên trên khoản 2 Điều 3 Luật Hôn nhân mái ấm gia đình năm trước quy quyết định về phân tích và lý giải kể từ ngữ như sau:

Giải mến kể từ ngữ
Trong Luật này, những kể từ ngữ tiếp sau đây được hiểu như sau:
1. Hôn nhân là mối quan hệ thân thích bà xã và ck sau thời điểm kết duyên.
2. tổ ấm là giao hội những người dân khăng khít cùng nhau bởi hôn nhân gia đình, mối quan hệ huyết tộc hoặc mối quan hệ nuôi chăm sóc, thực hiện đột biến những quyền và nhiệm vụ thân thích bọn họ cùng nhau theo đòi quy quyết định của Luật này.

Theo đó, hoàn toàn có thể hiểu theo đòi quy quyết định của pháp lý thì mái ấm gia đình là giao hội những người dân khăng khít cùng nhau bởi hôn nhân gia đình, mối quan hệ huyết tộc hoặc mối quan hệ nuôi chăm sóc, thực hiện đột biến những quyền và nhiệm vụ thân thích bọn họ cùng nhau theo đòi quy quyết định của Luật này.

Bạn đang xem: Khái niệm gia đình

Xem thêm: Trang tin tổng hợp giới trẻ - Tiin.vn

Trân trọng!